Hükümler ve Koşullar

YASAL UYARI

GlaxoSmithKline Tüketici Sağlığı Bölümü ağız ve diş sağlığına yönelik farklı ürün yelpazesini tüketicilere sunmaktadır.

Bu Web Sitesi GlaxoSmithKline'ın bir hizmeti olarak oluşturulmuştur. Bu siteye erişim sağlamakla, aşağıda belirtilen tüm şartlarımızı, koşullarımızı ve gizlilik politikalarımızı ve bu sitede başka şekilde verilmiş veya atıfta bulunulmuş hususları tanımış ve kabul etmiş olursunuz.

Her hizmette olabileceği gibi, tüm gayretlerimize rağmen bu Web Sitesindeki bilgiler zamanla geçerliliğini yitirebilir. Bu Web Sitesindeki hiçbir şey bir tavsiye veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır.

Bu sitenin ve sitede yer alan tüm ürünlerin yalnızca genel müşteri bilgilendirme amaçlı olduğunu; ne bu sitenin ne de ürünlerin medikal veya profesyonel sağlık bakımı tavsiyesi, teşhis, konsültasyon, tedavi, içerik, veri, yazılım, bilgi, ürün ve/veya hizmetlerin uygulaması ya da temini amaçlı olmadığını ve bunları teşkil etmediğini; medikal veya profesyonel sağlık bakımı tavsiyesi, teşhis, konsültasyon, tedavi, içerik, veri, yazılım, bilgi, ürün ve/veya hizmetler için daima uzman ve ehil tedarikçilere danışacağınızı kabul eder ve onaylarsınız.

Bu sitede yer alan ya da site üzerinden sunulan medikal veya sağlık bakım tedarikçileri ya da diğer dizinler veya bulucuların (içerik ve sonuçları dahil ancak salt bunlarla sınırlı olmamak üzere) yalnızca genel müşteri bilgilendirme amaçlı olduğunu; anılan tedarikçileri desteklediğimiz veya bunlarla bir bağlantımız olduğu manasına gelmediğini kabul eder ve onaylarsınız.

Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece diş hekiminizin ve doktorunuzun önerilerine güvenmeniz çok önemlidir.

GlaxoSmithKline bu Web Sitesinde bulunan bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği veya kullanımı veya güncellenmesi ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu websitesi, "olduğu gibi", açıkça ifade edilmiş veya edilmemiş hiçbir garanti vermeden, ticari, belirli bir amaca uygunluk, veya ihlal edilmezlik garantileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayarak sağlanmıştır. Bazı yasal yetki bölgelerinde açıkça ifade edilmemiş şeylerin garanti dışı bırakılmasına izin verilmemektedir. Bundan dolayı, yukarıdakiler sizin için geçerli olmayabilir.

Bulunduğunuz yerdeki örf ve adet hukukunun, yazılı hukukun, düzenleyici, tedvin edilmiş ya da diğer kanunların, kural veya mevzuatın bu siteye veya herhangi bir ürüne erişiminizi uygunsuz ve yasadışı kılması ya da şahsen temin etmemiş olduğunuz onay veya müsaadelere tabi tutması ya da bu anlaşmayı kısmen veya tamamen geçersiz kılması halinde, bu site veya ürüne erişim yetkinizin ve müsaadenizin olmadığını kabul eder ve onaylarsınız. Ayrıca, kanunların ihtilafına ilişkin hükümleri hariç tutulmak suretiyle, bu anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri New York Eyaleti yasalarına tabi olacağını ve anılan yasalar uyarınca yorumlanacağını, bu site veya ürünlerin kullanımına, suistimaline veya kullanılamamasına ya da websitesine ilişkin dava ve tazminat taleplerinde münhasır yargı yetkisinin Amerika Birleşik Devletleri New York Eyaleti mahkemelerinde olacağını, tazminat talepleri ya da dava açmak için başvurularınızı münhasıran anılan mahkemelere yapacağınızı, anılan mahkemelere kaza yetkileri, mahkeme yeri ya da yetkisizlik itirazında bulunmaktan gayrikabilirücu feragat ettiğinizi kabul eder ve onaylarsınız.

Garanti yoktur

Bu Web Sitesi, GlaxoSmithKline (GSK) tarafından Amerika Birleşik Devleti ofislerinde işletilmekte ve kontrol edilmektedir. GSK, bu web sitesindeki bilgilerin diğer yerler için uygun veya kullanılabilir olduğunu beyan etmemektedir.

Diğer yerlerden bu web sitesine erişenler, bu erişimi kendi inisiyatiflerine bağlı olarak yapar ve mevcut yerel kanunlara ve kapsamlarına uyma konusunda bizzat sorumludurlar.

GSK bu web sitesini güncellemek için gereken gayreti gösterir, ancak doğruluk veya hata bulunmaması konusunda herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır.

Kullanıcılar bu web sitesini riskleri göze alarak kullanmaktadır. GSK, bu web sitesinin kullanımından kaynaklanan doğrudan, dolaylı veya bağlı kayıplarla ilgili sorumluluk kabul etmemektedir ve tüm zımni garantiler, Amerika Birleşik Devletleri New York Eyaleti hukukunun izin verdiği ölçüde kabul edilmemektedir.

GSK, kullanıcının bu sitedeki ses, video, veri veya metin dosyalarını kullanmasından sonra yakalandığı virüslere ilişkin sorumluluk kabul etmez.

Sağlık önerisi

Bu web sitesindeki sağlık önerilerinin doğru ve güncel olması için her türlü çaba sarf edilse de, bu Web Sitesinde verilen öneriler yalnızca genel niteliktedir ve GSK bunların doğruluğu veya faydalı olduğu konusunda bir iddiası bulunmadığı gibi, bu doğrultuda hiçbir garanti veya taahhüt vermez; bu bilgilere herhangi bir kişi tarafından veya herhangi bir amaç doğrultusunda bel bağlanmamalıdır. Spesifik tıbbi tavsiyeler her zaman kalifiye tıp doktorlarından edinilmelidir.

Fikri mülkiyet

2017 GlaxoSmithKline şirketler grubu, bu web sitesindeki tüm materyallerin telif hakkına veya aksi özellikle belirtilmediği sürece kullanım iznine sahiptir. İçeriğin tamamının veya bir kısmının herhangi bir halde çoğaltılması, aşağıdaki izinlere uygun olanlar dışında yasaktır.

Yayınlanmış herhangi bir GlaxoSmithKline dökümanına, dökümanın içeriğine ilişkin cevap vererek soru, yorum, öneri, veya benzeri geri bildirim verisi içeren bilgi gönderen bir izleyici, bu bilgiye gizli bilgi muamelesi yapılmayacağını kabul eder. GlaxoSmithKline'ın bu tip bilgilere ilişkin hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır ve bilgiyi üretme, kullanma, açıklama, ve başkalarına dağıtma hakkına sınırsız olarak sahiptir. Böyle bir bilgide yer alan herhangi bir fikir, konsept, know-how veya teknik, tarafımızdan herhangi bir amaçla kullanılabilir. Bu bilgiden, bu bilgiyi içeren bir ürün geliştirme, imal etme, ve pazarlama da dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlı kalmayarak faydalanabiliriz. Burada yer alan hiçbir şey sarih veya zımni bir biçimde GlaxoSmithKline’a ait herhangi bir patent veya marka hakkı veya lisansını veriyor olarak yorumlanamaz.

Yazar veya bilgi kaynağına bağlı olarak kelimeler Amerikan ya da İngiliz usulü yazılmış olabilir. GlaxoSmithKline bu Web Sitesinde yer alan üçüncü taraf markalarında hiçbir iyelik hakkı veya yakınlık iddiasında değildir. Bunun gibi üçüncü taraf markaları sadece ürün ve hizmetlerin asıl sahiplerini belli etmek için kullanılmış olup, bu markaların kullanımından GlaxoSmithKline'ın onlara sponsorluk ettiği veya onayladığı anlamı çıkarılmamalıdır.

Kişisel kullanıma yönelik kopyalama izni

Bu sayfalardaki materyalleri yalnızca kişisel, ticari amaç gütmeyen kullanımınız için okuyabilir, görüntüleyebilir yazdırabilir ve indirebilirsiniz.

Sınırlı amaçlara yönelik yeniden kopyalama izni

Materyalleri, aşağıdaki şartları sağlamak şartıyla üçüncü kişiler için sadece kişisel bilgileri için yeniden kopyalayabilirsiniz:

1. Bu web sayfasının ilgili materyalin kaynağı olduğunu beyan etmelisiniz. Bu beyanı ve http://www.pronamel.com.tr web adresini materyalin kopyasında bulundurmalı ve ayrıca, üçüncü kişileri bu şartların onlar için de geçerli olduğu ve bunlara uymaları gerektiği konusunda bilgilendirmelisiniz.

2. Bu yeniden kopyalama izni, materyalin tamamının veya bir kısmının, ister basılı kopya ister elektronik veya başka halde bir kopya olsun, herhangi bir çalışmaya ya da yayına eklenebileceği anlamına gelmemektedir. Özellikle (fakat sınırlama olmaksızın) http://www.pronamel.com.tr web sayfalarının herhangi bir parçası herhangi bir ticari amaçla dağıtılamaz veya kopyalanamaz.

Bu http://www.pronamel.com.tr web sayfasının herhangi bir parçası başka bir web sitesine ya da başka bir elektronik alma sistemine çoğaltılamaz veya aktarılamaz veya kaydedilemez.

Özellikle belirtilmiş olsun ve olmasın; bu web sitesinde görüntülenene markalar, cihazlar, hizmet markaları ve logolar GlaxoSmithKline şirketler grubu, grubun tanıtım ortakları veya diğer üçüncü kişilere aittir.

SENSODYNE ve PROMİNE, GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır.

BAĞLANTILI METİN LİNKLERİ

Bu web sitesindeki bazı bağlantılı metin linkleri sizi GSK'nin kontrolünde olmayan sitelere götürebilecektir. Bunlardan birini etkinleştirdiğinizde http://www.pronamel.com.tr Sitesinden ayrılırsınız. GSK bir bağlantılı metin linki bulunan üçüncü bir sitenin içeriğine yönelik herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez ve bu sitelerde bulunan bilgiler için herhangi bir taahhüt veya garanti (açıkça veya zımni olarak) vermez. GSK bu sitelerin yapısı ve içeriği üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir ve bu siteleri, içerdikleri bilgileri veya herhangi bir üçüncü kişinin ürün ve hizmetlerini tavsiye etmemektedir. Özellikle, bazı sitelerden bilgisayar programları indirerek, telif hakkı ihlali riski aldığınızı ve sisteminize bilgisayar virüsleri bulaşabileceğini unutmayın. Bağlandığınız her GSK sitesinin veya üçüncü taraf sitenin hukuk ve gizlilik politika bölümlerini incelemeyi unutmayın.

Bilginin kullanımı

Kullanıcılardan gelen iletiler (GSK'nin İnternet Gizlilik Politikası'nın kapsadığı kişisel veya sağlıkla ilgili bilgiler hariç olmak üzere) gizli olmayan ve mülkiyete konu olmayan bilgi muamelesi görür ve GSK bu bilgileri ticari amaçlar dahil, dilediği amaçla kullanabilir. Bu siteye göndereceğiniz her türlü bilgi doğru olmalı, başkalarının haklarını ihlal etmemeli ve yasal olmalıdır.

YETKİ ALANI

Bu Hükümler ve Koşullar ve bu web sitesinin içeriği Amerika Birleşik Devletleri New York Eyaleti hukukuna tabidir.

Değişiklikler

Bu Hükümler ve Koşullar herhangi bir zamanda değiştirilebilir, dolayısıyla kullanıcıların bunları düzenli olarak kontrol etmesi önerilir.