Erişilebilirlik

GlaxoSmithKline, bu web sitesinin içeriğinin, yetenekten bağımsız olarak en geniş ziyaretçi kitlesi tarafından erişilebilir olmasını sağlamaya ilişkin devamlı bir taahhüt altındadır.

Bu web sitesinin, Dünya Çapında Ağ Konsorsiyumu Ağ Erişilebilirliği İnisiyatifi (WCAG WAI) 2.0 kılavuzları seviye A kriterleri gerekliliklerini karşıladığını veya bu seviyenin üzerinde olduğunu düşünüyoruz.

Metin boyutu

Tarayıcınızın “metin boyutu değiştir” seçeneği ile metin boyutunu değiştirebilirsiniz: birçok ağ tarayıcısında bu View ? Text Size veya klavyenizde Ctrl + ve Ctrl - tuşlarına basılarak yapılabilmektedir.

Resimler için alternatif metin

Tüm uygun görsellere alternatif metin sağlanmıştır.

Başlık unsurları

Başlıktan başlığa navigasyon sağlayan destekleyici teknolojiler içeren HTML başlık unsurları, sayfa yapısını temsil etmek üzere kullanılmıştır.

Bağlantı metni

Tüm köprüler bağlam dışında okunduğunda anlamlı olmalı ve normal yazı metninden farklı bir metinle belirgin şekilde sunulmalıdır.

JavaScript bağımsızlığı

Navigasyon ve fonksiyonellik için JavaScript veya diğer kodların kullanıldığı yerlerde, tarayıcınızın bu kodları desteklememesi ihtimaline karşılık alternatif bir mekanizma eklenmiştir.

Renk kontrastı

Kontrastın yeterli olmasını sağlamak için metin ve arka plan rengi kombinasyonları kontrol edilmiş, ayrıca bilgilere referansın yalnızca renkler ile yapılmaması sağlanmıştır.

Stil sayfaları

Sayfaların sunumunu kontrol etmek için Basamaklı Stil Sayfaları (CSS) ve içerik için uygun şekilde yapılandırılmış biçimlendirme kullanılmıştır. Stil sayfalarının desteklenmediği veya kapalı olduğu durumlarda bile site içindeki bilgilere erişilebilmekte ve bu bilgiler okunabilmektedir.

PDF’ler

Pek çok durumda bu web sitesindeki PDF’lerin HTML versiyonu da sağlanmıştır, ancak PDF belgelerini bir ekran okuyucusuyla okumak isterseniz Adobe Erisilebilirlik Merkezi'nden daha fazla bilgi alabilirsiniz.