Erozyona neden olan Diş Aşınması (Aynı zamanda Asit Aşındırması, Asit Erozyonu, Diş Minesi Erozyonu veya Diş Erozyonu olarak da bilinir) yaygınlaşan bir problem olup, diş sağlığını uzun vadede tehdit etmektedir. Asit Aşındırması, 21. Yüzyılın en büyük diş sağlığı sorunlardan biridir. Ancak, hakkında az sayıda insan bilgi sahibidir.


Devrim niteliğindeki bu araştırma, asit yönünden zengin günümüz beslenme biçiminin Diş Aşınmasına neden olabileceğini ortaya koymuştur.

**Deery C, Wagner ML, Longbottom C, Simon R, Nugent ZJ. The prevalence of dental erosion in the United States and the United Kingdom on a sample of adolescents. Pediatr Dent 2000;22:505–510.

  • Diş Aşınmasının zamanla ilerlediği bilinmektedir, bu nedenle araştırmada 18-35 yaş arası genç yetişkinlerin %40’ında bazı belirtilerin şimdiden görüldüğünün belirtilmesi çarpıcıdır.
  • Asit aşındırmasının erken belirtilerini kendimiz göremeyebiliriz, ancak bir diş hekimi diş çürüğü veya diş ağrısı için muayene ederken Asit Aşındırmasının şu 5 belirtisini de saptamaya çalışacaktır: güçsüz, ince, şeffaf, sarı ve mat diş minesi
  • Asit yönünden zengin günümüz beslenme biçimi, dişlerinizi düşündüğünüzden daha fazla risk altına atabilir.  
  • Günde 4 kez asitli yiyecek ve içecek tüketimi dahi, diş minenizi Asit Aşındırması ya da Asit Erozyonu riski altına alabilir..
  • Yalnızca gazlı içecekler, kahve veya şarap değil; daha sağlıklı olan seçimlerimiz dahi sürpriz bir şekilde asit aşındırmasına neden olabilir: meyve, meyve suları, limonlu soda ve hatta salata sosları bile günlük asit tüketimimizi artırabilir.
  • Günümüz beslenme biçiminin dişlerimizi nasıl etkileyebileceğini , ASİT GERÇEĞİ ile ortaya çıkarıyoruz.

Diş Minesi ve Asit Aşındırması

  • Diş Minesi, dişlerimizin beyaz ve mineralden yana zengin koruyucu dış tabakasıdır. Sağlam diş minesi, aynı zamanda vücudumuzdaki en sert maddedir. Buna rağmen, her gün tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerin içindeki asitler diş minesini zayıflatabilir veya yumuşatabilir. Diş minemiz zayıflarsa kolayca aşınabilir. Zamanla, altındaki sarı tabakayı açığa çıkaracak şekilde kademeli olarak incelebilir, hassaslaşabilir ve şeffaflaşabilir. Bunlar, Asit Aşındırmasının etkilerinden sadece bazılarıdır.
  • Diş Aşınması, dişi oluşturan maddenin (diş minesi) kaybedilmesi olarak tanımlanabilir ve Diş Çürümesinden farklıdır. Buna mekanik (örn. gıcırdatma) veya kimyasal (örn. beslenmedeki asitler) etkenlerin her ikisi de neden olabilir. Aynı zamanda Asit Aşındırması olarak da bilinen Diş Erozyonu, diş minesinin genellikle yiyecek ve içecek asitlerine bağlı olarak aşınmasıdır.

Genç olsun yaşlı olsun herkesin, lezzetli ve sağlıklı  besinleri tüketmeye devam ederken, yaşam boyu sağlam, sağlıklı ve güzel dişlere sahip olması gerektiğine inanıyoruz.


Bu sebeple, araştırmacılarımızı Asit Aşındırması hakkındaki global gerçekleri ortaya çıkarmak üzere görevlendirdik. Devrim niteliğindeki yeni araştırmadan hareketle, Asit Aşındırmasının hepimizi nasıl etkilediğini ve dişlerimizi hızla artan bu probleme karşı korumak için neler yapabileceğimizi ortaya çıkaracaklar.


ASİT GERÇEĞİni, diş hekimlerine, bilim adamlarına, meyve yetiştiricilere, şarap tadımcılarına ve günümüzün beslenme biçiminden keyif alan ve sürdürmeye kararlı olan herkese soracaklar.